JEDNOŚĆ OJCZYZNY

I ojczyzna to wolność nie jednostki, ale narodu, który — jak znów mówi u Galla Bolesław Krzywousty — „raczej jest go­tów umrzeć za ojczyznę niż służyć innym naro­dom”. Jedność ojczyzny, znajdująca swój wyraz w jed­nym królestwie, jedno królestwo, znajdujące swój wyraz w jednym jego panu i dziedzicu — to były istotne elementy ideologii politycznej pierwszego polskiego kronikarza i równocześnie oficjalnego hi­storiografa władcy wszystkich ziem Polski przed rozdrobnieniem dzielnicowym. Ale tę samą ideolo­gię znajdujemy u Kadłubka, pierwszego kronikarza okresu, gdy nie było już jednego władcy całości, ale jeszcze władca jednej dzielnicy był faktycznie i re­alnie „księciem najwyższym”, zwierzchnikiem wszyst­kich innych.

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących edukacji i wiedzy. Wpisy jakie tutaj zamieszam dotyczą tematyki popularno-naukowej, Mam nadzieję, że formuła bloga Ci się spodoba! Zapraszam do śledzenia mojej strony!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)