JEDNOLITE USTAWODAWSTWO KOŚCIELNE

Jednolite ustawo­dawstwo kościelne dla całej Polski, czy to tworzone przez polskie czynniki kościelne, czy przez legatów papieskich, było dalszym czynnikiem jednoczącym.Za sprawą tych instytucji, będących zarówno po­zostałościami dawnej jedności, jak i zalążkami po­nownego zjednoczenia, rodziły się konstrukcje teo­retyczne, jedność Polski w formuły polityczne i prawne ujmujące. O „Koronie Polski” jako poję­ciu określającym jedność tych ziem, będących jej polityczno-prawnym wyrazem, mówił Żywot św. Stanisława mniejszy (r. 1230) łącząc z tym porówna­nie, iż jak się zrosły członki świętego, tak zrosną się w całość rozbite ziemie Korony. Pod jego wpły­wem, wedle niemieckiej kroniki Ottokara, Hen­ryk IV Probus powziął u grobu biskupa myśl sta­rania się u papieża o Koronę Królestwa.

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących edukacji i wiedzy. Wpisy jakie tutaj zamieszam dotyczą tematyki popularno-naukowej, Mam nadzieję, że formuła bloga Ci się spodoba! Zapraszam do śledzenia mojej strony!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)