Grupy środków

Pierwsza grupa środków

Do grupy pierwszej zaliczają się środki gramatyczne (konstrukcje składniowe, wyrazy i wyrażenia spajające, użycie czasu i osoby) i leksykalne (różnego rodzaju – mniej lub bardziej dokładne – powtórzenia słów czy środki nawiązania semantycznego bądź słowotwórczego). Oto przykłady tego typu środków:

  • Inwersja (szyk przestawny zdania) – o inwersji mówimy wtedy, kiedy w danym zdaniu pojawia się różna od obowiązującej (podmiot, orzeczenie, dopełnienie), w języku polskim raczej neutralnej, kolejność jego składników. Zmiana szyku zdania sprawia, że wyeksponowany zostaje na pierwszym miejscu składnik będący nawiązaniem do zdania poprzedniego. Z inwersją możemy mieć także do czynienia, gdy na końcu zdania zostanie umieszczony jego składnik, do którego nawiązuje zdanie następne (niejako wprowadzone w ten sposób).

  • Paralelizm składniowy – pojawia się wówczas, gdy dokonamy powtórzenia wzorca konstrukcyjnego składni zdania poprzedzającego dane zdanie.

  • Przekształcenia schematów składniowych – zmiany wzorca konstrukcyjnego zdań, wskazujące na ich związek; takie przekształcenie może polegać na: zamianie pytania w odpowiedź albo np. na zamianie orzeczenia danego zdania (jego czasownika) na utworzony od niego rzeczownik, czy na zamianie stron czasownika w kolejnych zdaniach.

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących edukacji i wiedzy. Wpisy jakie tutaj zamieszam dotyczą tematyki popularno-naukowej, Mam nadzieję, że formuła bloga Ci się spodoba! Zapraszam do śledzenia mojej strony!