GODNOŚĆ KRÓLA

Tak wedle Galla małżonka Chrobrego: „dbała o go­dność króla i pożytek państwa”, te dwa problemy kronikarz od siebie odróżnił. Gdy mówił: res pu­blica, miał na myśli funkcję władcy, funkcję jego wobec społeczeństwa — nie jednostek, lecz społe­czeństwa jako całości. Bolesław Chrobry, pisał Gal­lus, „dbał o królestwo i rzeczpospolitą”, był „god­nym zarządcą rzeczypospolitej”. A dla Kadłubka funkcja władcy wobec rzeczypospolitej to „admini­stracja”, „obrona”, dbałość o jej „pożytek”, „dobro”. Rysuje się już od początków naszych zapisanych dziejów pogląd, że monarcha jest symbolem pań­stwa, a państwo „rzeczą ogółu”, nie zaś własnością monarchy.

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących edukacji i wiedzy. Wpisy jakie tutaj zamieszam dotyczą tematyki popularno-naukowej, Mam nadzieję, że formuła bloga Ci się spodoba! Zapraszam do śledzenia mojej strony!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)