Formy zaimkowe

Po drugie, można dopuścić współwystępowanie obu form zaimkowych, gdy autor ma na celu niejako zaktywizowanie odbiorcy tekstu, wciągnięcie go w porządek swojej wypowiedzi i ukazanych w niej działań. „My” staje się w takim przypadku wyrazem tworzenia takiej wspólnoty, np. „przejdźmy obecnie do drugiej kwestii” czy „jak widzimy”. Warto tu zaznaczyć, że tekst może być konstruowany również w sposób bezosobowy, przy użyciu takich form, jak „wydaje się”, „zauważono” itp. (nadaje to wypowiedzi wrażenie obiektywności). Wprowadzanie w obręb takiego tekstu form osobowych staje się wtedy wyrazem wskazanych wyżej intencji autorskich. Jeśli chodzi o kategorię czasu, to również obowiązuje zasada konsekwencji w używaniu odpowiedniego czasu w wypowiedzi, chodzi tu przy tym nie tyle o czas wydarzeń przedstawianych, ile o czas samego wypowiadania (pisania).

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących edukacji i wiedzy. Wpisy jakie tutaj zamieszam dotyczą tematyki popularno-naukowej, Mam nadzieję, że formuła bloga Ci się spodoba! Zapraszam do śledzenia mojej strony!