FIKCYJNY PROBLEM

Ale przeciwstawienie to jest problemem fikcyj­nym, nierzeczywistym. To my w XX wieku prze­ciwstawiamy sobie ostro ostre pojęcia, koncepcje i metody. Człowiek średniowiecza tego nie robił, nie widział przeciwstawności tam, gdzie my ją wi­dzimy. Królestwo było dla niego elekcyjne, a rów­nocześnie dziedziczne. Król był absolutny — a rów­nocześnie ograniczony. Państwo było jego regnum, królestwem — a równocześnie „rzeczą wszystkich”, res publica. I państwo było dla niego jednością „Korony Królestwa”, a równocześnie wielością księstw i ziem w skład jego wchodzących. Widział trafnie to wszystko. I mądrzej niż my to wszystko łączył w jedność, godzącą w sobie i zacierającą to, co my widzimy jako wzajemnie się wykluczające konstrukcje i odpowiedzi.

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących edukacji i wiedzy. Wpisy jakie tutaj zamieszam dotyczą tematyki popularno-naukowej, Mam nadzieję, że formuła bloga Ci się spodoba! Zapraszam do śledzenia mojej strony!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)