Druga grupa środków

Do drugiej grupy środków spójności tekstu należy natomiast przede wszystkim treść tekstu (jego temat) i logika wywodu ukształtowanego jako ciąg przyczynowo-skutkowy. Tu warto zwrócić uwagę na sprawę najbardziej podstawową – poszczególne fragmenty wypowiedzi nie powinny sobie przeczyć, powinny natomiast prowadzić do wniosków końcowych; wyjątkiem może być sytuacja, kiedy takie przeczenie bądź brak wniosków – ich wielość są efektem zamierzonym, oddającym skomplikowanie problemu i później ujawnionym. I w końcu jednolita postawa piszącego, jego stanowisko wobec przekazu (choć i tu można zauważyć istnienie celowego rozchwiania takiej postawy, np. w przypadku wypowiedzi operującej ironią). Kwestia spójności nie jest wyłącznie kwestią, by tak rzec, wewnątrzakapito- wą, dotyczy również połączenia akapitów między sobą. Ten związek zostaje zagwarantowany przez używanie opisanych już środków spójności tekstu. Istotne jest wszakże to, że nie chodzi w tym przypadku jedynie o spójność łączącą dwa sąsiadujące ze sobą zdania – kończące poprzedni akapit i rozpoczynające następny. Poszczególne akapity tworzą mniejsze lub większe całości, które w pewien sposób powtarzają strukturę akapitu (jak i strukturę tekstu), znajdujemy w nich akapit (akapity) wprowadzający, rozwijający i podsumowujący.

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących edukacji i wiedzy. Wpisy jakie tutaj zamieszam dotyczą tematyki popularno-naukowej, Mam nadzieję, że formuła bloga Ci się spodoba! Zapraszam do śledzenia mojej strony!