CIAŁO KRÓLESTWA POLSKIEGO

Problem to także Polski. Czy je- dnoczyciel państwa jest wyrazem sił oddolnych, zmierzających ku zjednoczeniu, ale przecież świa­domych — w każdej z prowincji państwa — swych lokalnych odrębności i pragnących je zachować, a więc czy jednoczyciel tylko „zbiera” w jedno pro­wincje, pozostające w ramach jedności przecież in­dywidualnościami? Czy też jednoczyciel jest zdo­bywcą, podbijającym części państwa, które zyskały niezależność od całości, narzucającym z góry jed­ność i jednoczącym z przekreśleniem powstałych przez wieki odrębności, które w częściach przez wie­ki żyjących własnym i odrębnym życiem zrodziły odmienności wyrazu politycznego, społecznego i kul­turalnego?

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących edukacji i wiedzy. Wpisy jakie tutaj zamieszam dotyczą tematyki popularno-naukowej, Mam nadzieję, że formuła bloga Ci się spodoba! Zapraszam do śledzenia mojej strony!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)