Akcentowanie głównych myśli

W przypadku tekstów rozbudowanych i zarazem skomplikowanych sprawa ta jest szczególnie istotna w związku z tekstami mówionymi – pojawia się jeszcze jedna kwestia odnosząca się do ich kompozycji, mianowicie: akcentowanie głównych myśli, które powinny zostać wyróżnione z materii wywodu tak, by pozostały w świadomości słuchacza i oddziaływały na jego emocje. Takie wyróżnienia mogą mieć dwojaki charakter. Po pierwsze – gdy mamy do czynienia z rozbudowaną myślą (myślami) – można ją wyodrębnić w osobny akapit (może być nawet jednozdaniowy) czy w osobny fragment wypowiedzi (może mieć własny tytuł). Dzielenie tekstu na wyodrębnione całości sprzyja ponadto przejrzystości wypowiedzi. Drugi typ wyróżnień będzie się wiązał z różnymi zabiegami stylistycznymi. I tak, dla przykładu, efekt wyeksponowania myśli możemy osiągnąć, powtarzając coś (tu ważne będzie wykorzystanie zjawiska synonimii językowej), ukazując wiele szczegółów związanych z danym przedmiotem wypowiedzi (zaczynamy od ogólnego przedstawienia czegoś, a następnie skupiamy się na detalach), dalej: wprowadzając opowiadanie o walorze dramatycznym i obrazowym poświęcone eksponowanej kwestii, czy też w inny sposób podkreślając ważne dla nas fragmenty wypowiedzi, np. opisując czy komentując je. Funkcję eksponowania określonych myśli pełni także – zalecane zwłaszcza w przypadku dłuższych czy bardziej skomplikowanych wypowiedzi – cząstkowe podsumowanie jej fragmentów, sformułowane w kilku syntetycznych zdaniach.

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących edukacji i wiedzy. Wpisy jakie tutaj zamieszam dotyczą tematyki popularno-naukowej, Mam nadzieję, że formuła bloga Ci się spodoba! Zapraszam do śledzenia mojej strony!